Игри

Информация за страница Крумовград

Крумовград се намира в Южна България в област Кърджали. Също така е на близко разстояние от Момчилград, като след него и Кърджали е трети по големина в областта. Изпълнява ролята и на административен център на едноименната община, а до 1934 г. се е наричал Кошукавак. В превод това означава „надбягване под тополите”. През годините единствено тополите не се променят, а от височината на техните корони ясно се вижда, че и сега има надбягване, само че с времето. Общината е административна единица от Кърджалийска област, територията на която попада почти изцяло в Източните Родопи. Релефът е предимно нископланински и хълмист. Територията на общината попада в периферията на Средиземноморското климатично влияние и се характеризира с преходно – средиземноморски климат. Както добре подсказва името на града, той е кръстен на славния български хан Крум. Благоприятните условия заедно с подходящия климат създават условия той да бъде населен още от дълбока древност. Според археологическите проучвания животът в този район не е прекъсвал нито за миг.

    В чертите на днешния град преди е имало средновековна крепост, а усиленото църковно строителство през тази епоха се свързва с присъединяването на този край към българската държава през 837 г. По време на Освободителната война от 1877 – 78 година градът е откъснат от Турция, но по-късно е върнат на държавата в резултат от решенията, които постановява Берлинския конгрес. През 1912 г., когато избухва Балканската война, градът е върнат на България. От вътрешността на страната, а така също и от съседните селища пристигат занаятчии, чиновници и преселници от Беломорска Тракия. Докато през 1900 г. населението на града наброява едва 10 – 12 човека, то през 1914 г. те вече са 100, а през през 1944 г. – 4000. В града се развиват занаяти като грънчарство, медникарство, абаджийство, мутафчийство и др. Произведените изделия пък се предлагат в петъчни дни и на панаира Саит баба. Градът е бил околийски център поради своята гъста населеност с околийски управител, данъчно управление и полиция. Първото училище в града се открива през 1914 г., като в него се обучават 7 ученици. През 1934 г. броят на учениците достига 42, а този на учителите – 7.

    Създаденото ученолюбиво дружество Христо Ботев се утвърждава със заповед на 18 декември 1914 г. Негов пръв председател е Вангел Георгиев. В периода 1948 – 49 г. се построява с бригадирски труд улица Васил Коларов. Прокараното в града електрическо осветление през 1936 г. е възобновено посредством нова електрическа мрежа и далекопровод от Димитровград през 1950 г. Първото производствено градско предприятие се нарича ДПП Обединение и е създадено в периода 1950 – 1951 г. С установяването на българската администрация в града започва и здравното дело. Първата болница е построена в периода 1927 – 28 г. от постоянната комисия на Мастанлийски окръг. През 1934 г. околийски лекар е д-р Кирил Минев, а през 1938 г. се открива и първата частна аптека. Аптекар е Методи Чулев. До 1944 г. Крумовград е най-малкият в страната. Що се отнася до това какви религии изповядва местното население, това са православното християнство и ислямът.Храмовият празник в града се състои на 19 октомври.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker